×

I. BELÉPÉS A TURBINA TERÜLETÉRE

1.
A Turbina területére a belépés kizárólag nyitvatartási időben lehetséges. A nyitvatartás az adott napi programoktól függően változhat, melyről a Turbina honlapján lehet tájékozódni.

A Turbinában megvalósuló programokra a Turbinaárusít jegyeket, melyek árát és számát saját maga határozza meg.
A programok egy részére külső partnercégek, jegyárusító szolgáltatók árusítanak jegyek. Ebben az esetben az értékesíthető jegyek számát aTurbina, az árát a külső partnercég határozza meg.
A Látogató a jegyárakról és a megvásárlás módjáról a Turbina saját weboldalán (www.turbinabudapest.hu), –social media felületein, továbbá egyéb partnercégek weboldalain tájékozódhat. A helyszínen kizárólag készpénzes jegyvásárlás lehetséges.

Amennyiben a Rendezvény ingyenes, vagy ingyenes, de regisztrációhoz kötött, úgy a Turbinaaz előbb említett felületeken nyújt tájékoztatást.
A megvásárolt belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.
Látogató tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlása után jelen Házirendet automatikusan elfogadja és be nem tartásának következményeit vállalja.
2.
A Turbinán megrendezett programokra 12. életévüket még be nem töltöttek – a kimondottan gyermekeknek szóló, gyermekjegyet is biztosító programok kivételével – belépőjegy megváltása nélkül, az adott programra jeggyel rendelkező szülő kíséretében léphetnek be. A 12 és 18 év közötti vendégeink (18. életévüket még be nem töltöttek) a következő szabályok szerint léphetnek be a Turbina területére:
12 és 16 éves kor közötti vendégek (16. életévüket még be nem töltöttek) belépőjeggyel és felnőtt kísérettel léphetnek be. A helyszíni jegykezelés során megkülönböztető színnel ellátott karszalag felhelyezésére kerül sor – melynek megállapításához az életkort igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatására van szükség -, ezt követően kizárólag 22:00-ig tartózkodhatnak a klub területén.
16 és 18 éves kor közötti vendégek (18. életévüket még be nem töltöttek) belépőjeggyel és akár felnőtt kíséret nélkül is beléphetnek. A helyszíni jegykezelés során megkülönböztető színnel ellátott karszalag felhelyezésére kerül sor – melynek megállapításához az életkort igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatására van szükség , ezt követően kizárólag 22:00-ig tartózkodhatnak a klub területén.
A 22:00 óra után is tartó programok látogatása 18 éven aluliak (18. életévüket még be nem töltöttek) számára legkésőbb 22:00-ig lehetséges, míg az ezt követően kezdődő programok látogatása számukra nem lehetséges.

Vendégeinket a programokon való részvételre a jegykezelést követően felhelyezett rendezvényes karszalagok viselése jogosítja fel, amely minden esetben rendezvényspecifikus, azon belül pedig eltérő színéből adódóan korhatárra vonatkozó megkülönböztetésre is szolgál.

3.
A Turbina csak abban az esetben tudja a látogató belépését garantálni, amennyiben a bejáratnál bemutatásra kerülő jegye eredeti, valamint korábban még nem került felhasználására. A Turbina munkatársa a belépéskor a jegyeken lévő QR kód leolvasásával érvényesíti a jegyet. Amennyiben a leolvasó rendszer jelzi, hogy a bemutatott jegyen a leolvasni kívánt kód már felhasználásra került, abban az esetben a jegy ismételt felhasználására nincs lehetőség. A Turbinajogosult a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.
4.
A Turbina munkatársa a belépőjegyet minden rendezvénye esetében karszalagra váltja, melyet a látogató a rendezvény végéig köteles viselni. A karszalag sérülése vagy elvesztése a látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezése esetén a látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a rendezvény területét. A Turbina fenntartja jogát, hogy a karszalagokat a klub teljes területén folyamatosan ellenőrizze.
5.
A Turbina fenntartja a jogot arra, hogy a klubterületére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) és eszközöket korlátozza.
Így különösen tilos a Turbina területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a hatályos jogszabályok által meghatározott, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt és tárgyat, illetve olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek a klub területén tartózkodó személyek biztonságára nézve veszélyt jelenthetnek.
6.
A Turbina területeire, ételt és italt tilos bevinni.
7.
A Turbina a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A vagyonvédelmi szolgálat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján jogosult a Turbina bejáratánál és területén a meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására.
A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt a klub bejáratánál található Jegypénztárban teheti meg.
8.
A Turbina területeire rollert és kerékpárt tilos bevinni, ezeket a klub bejárata előtti tárolónál lehet parkolni.
9.
A Turbina területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti alá magát, személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával az életkorát nem képes vagy nem hajlandó igazolni, továbbá aki a klub területérőlkorábban eltávolításra vagy kitiltásra került.

II. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1.
A látogató a Turbina területén az általános közösségi normákat betartva, a jogszabályi előírásoknak és a jelen Házirendben foglaltaknak megfelelően köteles viselkedni. Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások életét, egészségét, vagy testi épségét, személyhez fűződő jogait veszélyeztetheti vagy sértheti.
2.
A Turbina területén az Üzemeltető előzetes engedélye nélküle tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.
3.
A Turbina területén 18 éven aluliakat szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására kérhető fel. Amennyiben az életkorát a látogató nem képes vagy nem hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, a Turbina munkatársa megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Turbina területén tilos.
4.
A Turbina – személy- és vagyonbiztonsági okokból – a teljes területén CCTV rendszert alkalmaz.
5.
A Turbina nem vállal felelősséget azokért a sérülésekért, balesetekért, mely a Turbina építményének a nem rendeltetésszerű használatából/vandálkodásból adódik, vagy a látogató alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltsága miatt történik.
6.
A Turbina zárt tereiben szigorúan tilos a dohányzás, a Látogatók kizárólag az erre kijelölt helyen dohányozhatnak.
7.
A Turbina területéről – a személy- és vagyonvédelmi szolgálatot ellátó őrök és – szükség esetén – a rendőrség segítségével eltávolítható vagy kitiltható az a látogató, aki:
– más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;
– más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;
– garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;
más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
nem a bejáraton keresztül jutott a Turbinaterületére;
– a Turbina területéről korábban eltávolították vagy kitiltották.

Az a látogató, akit a fentiek alapján a Turbina területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.

III. KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL

1.
A professzionális kamerák vagy más hang- és képfelvételi berendezések működtetése, illetve üzleti célú felvételek készítése engedélyhez kötött. Amennyiben a fellépő kifejezetten nem tiltja meg, szigorúan magáncélra nem professzionális hang- és képfelvételek készíthetők.
2.
A Turbinában megrendezésre kerülő programokról audiovizuális felvétel készülhet, melyeken a Látogató is megjelenhet. A felvételeken való megjelenéseket a Látogató a belépőjegy megvásárlásával tudomásulveszi és megjelentetéséhez hozzájárul.

IV. ELVESZETT TÁRGYAK

1.
A Turbina a Koncerttermekhez ruhatárat üzemeltet. A ruhatárban elhelyezett dolgokat kizárólag érvényes biléta ellenében lehet visszaszolgáltatni. Elveszett biléta esetén a látogató számára a ruhatár zárását követően az ott maradt ruhák illetve csomagok adhatók ki, amennyiben azonosítani tudja azokat. A Turbina a ruhatárban elhelyezett tárgyakért 20.000,- Ft értékhatárig felelősséget vállal.
2.
A látogató a Turbinában talált tárgyakat a Jegypénztárnál és a bárpultoknál adhatja le. Az elvesztett tárgyak iránt az info@turbinabudapest.hu címen lehet érdeklődni.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.
A látogató felel mindazon a károkozásért, melyet szándékos vagy neki felróható magatartása eredményezett. A Turbina kizárólag a neki felróható szándékos, károkozásért felel, és a látogatót a jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
2.
A látogató tudomásul veszi, hogy a Turbina nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Turbina különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
3.
A Turbina a program változtatásának jogát fenntartja.
4.
A Turbinában az italok felszolgálásához repoharakat használunk. A repoharat egyszeri, 500 Ft-os díj ellenében adjuk ki, és ezek visszaválthatóak készpénzre a ruhatárban.